[Rozmiar: 28498 bajtów]
[Rozmiar: 2856 bajtów]

Strona w przebudowie.Dane kontaktowe:

e-mail: rafal_kalinowski@athletic.pl

Athletic International S. A.
ul. Piękna 11 lok. 16, 00-549 Warszawa
NIP 526-23-74-951, REGON 016135791,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000 304 905.
Wysokość kapitału zakładowego 11 300 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 11 300 000 zł